Happy Women’s Day! to Ms. Bùi Thuý Hằng From: Mr. Adachi Shigeru/Ryoma Golf

Happy Women’s Day! to Nữ Đại Sứ Thương Hiệu “Bùi Thuý Hằng”

Hoạt động ngày 08/03 của vị Nữ Đại Sứ Thương Hiệu ” Bùi Thúy Hằng”