Cảm nhận khách hàng

Mr Tài

“Gậy cũ của anh thường 260y, dùng gậy của em #RyomaGolf đường 9D sân Tân Sơn Nhất, anh đánh 310y. Kinh hoàng

Mr Thành

Nếu chưa dùng #ryomagolf thấy các gậy khác bình thường. Sau khi dùng Ryoma rồi, thấy gậy khác rất bì. Như là đang dùng #iphone quay về dùng điện thoại thời xưa

Mr Tú

Mr. Tú told to Mr. Đồng: Lúc chưa dùng #Ryoma, anh Vũ đánh driver 180-200 yard. Sau khi dùng #Ryomadriver toàn 250-260 yard. “Cap” hạ từ 25 bây giờ còn 14, 15. Cẩn thận như anh Vũ mà mua gậy ngay từ hồi đầu tiên, hơn 30m.
Mr. Tú told me: “Chính anh đưa anh Vũ vào golf. Bây giờ anh Vũ toàn chấp anh mấy gậy.”
Mr. Đồng told me: “Anh Tú là bạn thân của anh.”

Mr Biên

Anh Hưng mua gỗ 3, gỗ 5 của em (#Ryoma), lên sân đánh thay driver toàn 260 yard, 250 yard.

Mr Minh

Anh dùng driver #Ryoma, đánh xa lắm, 10 hố par, lần đầu đánh được như vậy.

Gậy cũ của anh chỉ 210y, đánh driver của em (#ryomagolf), 240-250y