Cảm nhận khách hàng

Mr Khanh

Anh đánh driver (RYOMA G-SR-10.5) qua bẫy cát, 260y. Gỗ 3 (RYOMA F3) được 240 ~ 250y. Par 5, 2 ON.

Longgame

#Ryoma và tôi vẫn ❤️ em.

Khép lại năm 2017, ấn tượng nhất trong việc sử dụng cây driver #RyomaMaxima là 15 cú đánh xuất thần cho tôi cơ hội tiếp cận 1 on par 4 và 2 on par 5,…

Đối với cá nhân tôi Longgame gọi tên #Ryoma.

Mr Khang

Thanks em gậy 2go ok lắm, phát bóng trung bình 240-250 yard.

Mr Lợi

Cảm ơn em, từ ngày có gậy của em anh chơi hay hơn nhiều lắm.

Mr Minh

Anh dùng driver #Ryoma, đánh xa lắm, 10 hố par, lần đầu đánh được như vậy. Gậy cũ của anh chỉ 210y, đánh driver của em (#ryomagolf), 240-250y