Cảm nhận khách hàng

Mr Phú

Mr. Phú – chủ nhân của gậy Ryoma – D type – 10.5 – shaft: Beyond Power Plus,
đã nói dùng gậy của Ryoma Golf (D type – shaft: Beyond Power Plus) đánh xa hơn gậy khác, xa hơn được khoảng 30 yard.
Sau khi dùng gậy Ryoma, dùng lại gậy cũ thấy khó hơn.

Mr Thiện

Trời mưa, anh đánh gỗ 3, 230y. Mọi người kinh ngạc.

Mr. Thiện vốn không thích dùng gậy gỗ. Nhưng dùng RYOMA FW thì rất thích và đã giới thiệu cho bạn hữu.