Cảm nhận khách hàng

Mr Lợi

Cảm ơn em, từ ngày có gậy của em anh chơi hay hơn nhiều lắm.

Mr Minh

Anh dùng driver #Ryoma, đánh xa lắm, 10 hố par, lần đầu đánh được như vậy. Gậy cũ của anh chỉ 210y, đánh driver của em (#ryomagolf), 240-250y

Mr Tùng

Mr. Tùng, chủ nhân của gậy Special Tuning – Gold (limited edition), shaft: Beyond Power Plus, đã giúp “quảng cáo” với Mr. Hùng rằng: mua gậy này đi, từ hôm mua gậy driver này giảm được 6 gậy đấy.

VIP users:

Dùng driver của Ryoma Golf: shaft: Beyond Power Plus; head: Special Tuning, khi chơi golf tại sân golf Ninh Bình, 16/04, giảm được 04 gậy, bóng bay thẳng trong fairway, không bị bay lạc sang fairway bên cạnh

Mr Hưng

Dùng F3 – R, lên sân đánh liền 4 “quả” 230 yard, Driver Beyond Power + Special Tuning: mỗi lần dùng bạn bè nói nhìn đánh rất nhẹ nhàng như “quay chậm” mà bóng bay xa không hề thua kém bất kỳ ai.