Fitting trao tặng gậy RYOMA F5-SR cho golfer Nguyễn Văn Dũng

Ryoma Golf cùng anh chọn thông số gậy phù hợp tại sân tập Golf Phương Đông
Anh đã lựa chon cây gỗ 5 flex -SR.