Liên Hệ

Hà Nội
Shop List
Address
Tel

AIT Vietnam Co., Ltd/ Head Office

3th floor, 37E Van Mieu, Dong Da, Hanoi

+84 (0) 913 807 636

ryomagolfvn@gmail.com

72+ Golf Academy

2nd Floor, Long Bien Driving Range, Long Bien, Hanoi

+84 (0) 246 2936879

72+ Golf Store

84 Dam Quang Trung, Gia Thuy, Long Bien, Hanoi

+84 (0) 246 2936879

72+ Golf Academy

3rd floor, Phuong Dong Driving Range, Tan My, Hanoi

+84 (0) 246 293 6613

72+ Golf Academy

Sân tập Hanoi Golf Club 76 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

+84 (0) 246 2936879

Hồ Chí Minh
Shop List
Address
Tel

AIT Vietnam Co., Ltd/ Office in Ho Chi Minh City

Block A, Khang Gia apartment,  Phan Huy Ich, 14 ward, Go Vap dis., Ho Chi Minh City

+84 (0) 912 916 094

ryomahcm@gmail.com

 

Lion Golf

SaiGon South Golf Club, Phu My Hung Driving range, 19 Ton Dat Tien, Tan Phu, 7 dis., Ho Chi Minh City

+84 (0) 28 35144178

One Golf

28V Nguyen Huu Canh, 22 ward, Binh Thanh dis., Ho Chi Minh City

+84 (0) 903628488

Vinh Minh Long Golf Pro Shop

Tran Thai Golf Driving range, 16 Phuoc Kien, Nha Be, Ho Chi Minh City

+84 (0)89 8991866

VIETNAM GOLF Shop addresses in Hanoi, Vietnam
Shop List
Address
Tel

Shop 1

1st floor, V-Tower, 649 Kim Ma street, Ngoc Khanh, Ba Dinh, Hanoi

0243.9195.633

Shop 2

1st floor,Hanoi Centerpoint , 27 Le Van Luong street, Thanh Xuan, Hanoi

Tel.: 0246.2928.213
Hotline: 0969808638