Những hình ảnh đẹp của Cựu siêu mẫu Thuý Hạnh cùng Nhạc sỹ Minh Khang được Nữ Đại sứ Ryoma Golf chia sẻ

Nữ Đại sứ đặt tên cho team yêu thương là #RyomaTeam
Nữ Đại sứ đặt tên cho team yêu thương là #RyomaTeam

Nguồn: Nữ Đại sứ thương hiệu Ryoma Golf – Cựu người mẫu Bùi Thuý Hằng