Ryoma Golf Made in Japan đồng hành cùng “Giải Golf từ thiện gây Quỹ Hope for Children”

1 / Đấu giá gây Quỹ “Hope for Children”

Đấu giá gây Quỹ Hope for Children sản phẩm gậy driver Beyond Power Plus RYOMA MAXIMA & túi gậy Ryoma Golf thêu logo giải golf được các Nghệ sỹ ký tên

0720fad373dd9683cfcc
Mr. Phạm Văn Thắng – Người thắng cuộc trong phiên Đấu giá gây Quỹ Hope for Children
fa3dd8c851c6b498edd7
Túi gậy Ryoma Golf thêu logo giải golf được các Nghệ sỹ ký tên

2/ Trao tặng túi gậy Ryoma Golf được thêu tên của các Nghệ Sỹ

01f23f18b61653480a07
27fcd7105e1ebb40e20f
e7fddf10561eb340ea0f
8d5f84b10dbfe8e1b1ae
d7b1b55a3c54d90a8045 1