Ryoma Golf Made in Japan đồng hành cùng “Giải Golf từ thiện gây Quỹ Hope for Children”

1 / Đấu giá gây Quỹ “Hope for Children”

Đấu giá gây Quỹ Hope for Children sản phẩm gậy driver Beyond Power Plus RYOMA MAXIMA & túi gậy Ryoma Golf thêu logo giải golf được các Nghệ sỹ ký tên

Mr. Phạm Văn Thắng – Người thắng cuộc trong phiên Đấu giá gây Quỹ Hope for Children
Túi gậy Ryoma Golf thêu logo giải golf được các Nghệ sỹ ký tên

2/ Trao tặng túi gậy Ryoma Golf được thêu tên của các Nghệ Sỹ