Tay cảm nhận được bóng lăn.

Cán mềm của BEYOND PUTTER đem đến cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng khi gạt

Cán BEYOND mềm, chống vặn, giúp ổn định các cú gạt bóng. Cán giúp dẫn dắt tạo ra tempo giống nhau nên hướng bóng, khoảng cách tự nhiên, sẽ ổn định. Khi gạt mạnh, sẽ kéo dài tiếp xúc, giữ trái bóng tại mặt gậy dài hơn.  Gel được gắn giữa mặt  & thân đầu gậy mang đến cảm giác nhẹ nhàng khi tiếp xúc. Hơn nữa, trái bóng sẽ không bị dội ngược lại hay không bị trượt trên line, bóng sẽ lăn đều tiến đến điểm đích trên green.

outline 2 1