Không tuân theo SLE

Gậy FW đặc chế, siêu khoảng cách, xa thêm (+) 20 yards, là chủ đề được bàn tán nhiều

“RYOMA F Special Tuning” được đặc chế hoàn toàn, với tính năng áp đảo model “RYOMA F” theo chuẩn SLE.  Tốc độ ban đầu trung bình tăng thêm 3,1 m/s, back spin giảm được 850rpm và khoảng cách trung bình tăng thêm (+) 20 yards so sánh với gậy FW theo chuẩn SLE.

Công nghệ DSI Ryoma F > Video: Bí mật của công nghệ DSI >