< Special Tuning>

Không tuân theo SLE, hiện chỉ có sản phẩm với độ Loft 10.5.

Giúp gia tăng khoảng cách thêm 20 yard so với gậy của các công ty khác.

Trong khi những đặc tính ưu việt của model tuân thủ theo SLE vẫn được giữ nguyên, phần bề mặt và phần thân được đồng điệu tuyệt đối. Gậy của chúng tôi với “lực đàn hồi lớn đánh bóng đi với âm thanh êm ái” là duy nhất trên thế giới; tốc độ trung bình được cải thiện tăng được thêm 2,7m/s *1.

* 1 So sánh với model tuân theo SLE của các công ty khác

Xem Chi tiết >

* 2 Các đầu gậy khác với phản lực lớn, bề mặt gậy mỏng sẽ tạo ra tiếng đánh bóng đặc biệt lớn khi đánh bóng. Ngoài ra, khi bề mặt có tính năng phản lực, thì số lượng xoáy hậu tăng đáng kể, vì vậy cả đường lăn và khoảng cách hầu như không thể đạt được.

Chỉ gậy golf của Ryoma với tính phản lực cao đánh bóng với âm thanh êm ái (bằng sáng chế).

Nội dung lưu ý về Special Tuning:

– Ngoài thông số tiêu chuẩn trên, màu của sole, hay loại shaft có thể sản xuất theo yêu cầu.

– Gậy với bề mặt có hệ số dội lại vượt quá quy định SLE có thể không được sử dụng trong các cuộc thi đấu chính thức.

– Gậy có bề mặt vô cùng mỏng, vì vậy tốc độ đầu gậy trên 44 m/s không nên sử dụng gậy này.

– Việc bảo hành liên quan đến tốc độ đầu gậy. Áp dụng bảo hành đối với trường hợp tốc độ đầu gậy dưới 44 m/s. Không áp dụng bảo hành trong trường hợp tốc độ đầu gậy vượt quá 44 m/s.