#RyomaGolf #LexusChallenge #VPGA Tour

Takumi Craftmanship – #JapanSpirit “Tỉ mỉ * Chuẩn xác đến tuyệt đối * Khát vọng tiên phong * Bản lĩnh * Táo bạo” #LexusChallenge #VPGA Tour #RyomaGolf?? & #Munsingwear?? team on site.