Mr Anh Vũ

Lúc chưa dùng Ryoma, anh Vũ đánh driver 180. Cẩn thận như anh Vũ mà mua gậy ngay từ hồi đầu tiên, hơn 30tr.-200 yard. Sau khi dùng Ryoma driver toàn 250-260 yard. “Cap” hạ từ 25 bây giờ còn 14, 15.