Mr Cường

Mr. Cường, chủ nhân của 15 cây driver, 3 bộ gậy, gần đây đã ủng hộ bộ full set Ryoma “trách” Mr. Tuyến (Đại diện tại tp. Hồ Chí Minh của Ryoma Team) là sao em không giới thiệu Ryoma sớm hơn, để anh đỡ phải mua 3 bộ kia.

Tìm kiếm