Mr Hồng Việt

Lần đầu tiên mang gậy Ryoma lên sân, đánh âm 6 gậy.

Có 3 điểm của Ryoma mà anh thấy đặc biệt thú vị.

✅ Anh uốn cong được cả cán vô cực (Beyond Power), uốn cong thành hình chữ U, nhưng bạn anh lại nói cán gậy của Ryoma cứng.

✅ Anh học về cơ khí và vật liệu kim loại, nên anh hiểu được gậy Ryoma được làm bằng vật liệu đặc biệt, và vật liệu tốt, khác với các hãng khác làm bằng thép.

✅ Bạn anh thấy anh dùng Ryoma, mới hỏi Ryoma là gậy gì. Anh chưa nói gì thì em caddie đã nói gậy Ryoma còn tốt hơn, đánh xa hơn các hãng gậy khác nhiều.

Tìm kiếm