Mr Khánh

Mr. Khánh HDC 5 chia sẻ: còn 210yard đến cờ, anh đánh gỗ Ryoma bóng lên green, đậu luôn, cách cờ đúng 5yard.

Gậy Ryoma ngon quá, giờ không xài được gậy nào khác.