Mr Luân

Anh Luân trêu sẽ mua máy để soi bên trong đầu gậy Ryoma, để kiện Ryoma vì nghi ngờ gắn chip trong đầu gậy, làm bóng đi xa, muốn dừng bóng là dừng, làm cho anh Khánh … hết của anh Luân. Mà anh Khánh mua gậy gì, anh Luân mua theo gậy đó, có đủ 2 cây driver MAXIMA I & MAXIMA II, cùng F3 của Ryoma.

Tìm kiếm