Mr Thiện

Trời mưa, anh đánh gỗ 3, 230y. Mọi người kinh ngạc.

Mr. Thiện vốn không thích dùng gậy gỗ. Nhưng dùng RYOMA FW thì rất thích và đã giới thiệu cho bạn hữu.