Tin tức

z4352023077897 31e2cf79169d5de2d2e01d6f8a35cd56
Kỳ VII (Kỳ Cuối): Giải đáp những câu hỏi về sản phẩm da Cabretta
29/06/2023

Một số yếu tố góp phần vào chất lượng của da Cabretta, bao gồm tuổi và giống cừu lông, quy trình thuộc da và sự khéo léo của thành phẩm.

gang tay
Kỳ VI: Một số gợi ý về kiểm tra sản phẩm được làm từ da Cabretta
27/06/2023

Ryoma Golf cũng đưa ra một số gợi ý để kiểm tra sản phẩm được làm từ da Cabretta

fr bruder 1
Kỳ V: Da Cabretta Với Các Loại Da Khác
22/06/2023

Các kỳ trước Ryoma Golf đã giới thiệu khá chi tiết về sản phẩm da Cabretta. Kỳ này cùng Ryoma Golf khám phá sự khác biệt của Cabretta với các loại da khác

cabretta 2 1
Kỳ IV: Sản phẩm được sản xuất từ Da Cabretta
20/06/2023

Đến hẹn lại lên kỳ này Ryoma sẽ đưa đến thông tin về những sản phẩm nói chung đang được sản xuất từ Da Cabretta

698fbf5bf0db2e8577ca
Kỳ III: Đặc điểm của da Cabretta là gì?
15/06/2023

Kỳ này cùng Ryoma Golf tìm hiểu kỹ hơn Đặc điểm khác biệt của da Cabretta