Công nghệ DSI

1 Giới thiệu về Công nghệ DSI 1

Nắm giữ quy trình sản xuất và vật liệu riêng, trên thế  giới chỉ duy nhất Ryoma Golf sở hữu quy trình sản xuất “power spring body” siêu mỏng*
* “Body shell” được hình thành bởi “spring crown” và “spring sole”. Khi tiếp xúc, phần body dưới tác động của lực quán tính của trọng lực trước sau với trái bóng golf đứng im, trở nên đàn hồi như lò xo (= spring)

1 Giới thiệu về Công nghệ DSI 2

 

 

Tìm kiếm