Những hình ảnh đẹp của Cựu siêu mẫu Thuý Hạnh cùng Nhạc sỹ Minh Khang được Nữ Đại sứ Ryoma Golf chia sẻ

z1392483022703 dfee08805be9fae1a356d96f022dc40b
Nữ Đại sứ đặt tên cho team yêu thương là #RyomaTeam
z1392488551225 4c134d4ed21d1a3ae57386a7572a6980
Nữ Đại sứ đặt tên cho team yêu thương là #RyomaTeam

Nguồn: Nữ Đại sứ thương hiệu Ryoma Golf – Cựu người mẫu Bùi Thuý Hằng