Longgame

#Ryoma và tôi vẫn ❤️ em.

Khép lại năm 2017, ấn tượng nhất trong việc sử dụng cây driver #RyomaMaxima là 15 cú đánh xuất thần cho tôi cơ hội tiếp cận 1 on par 4 và 2 on par 5,…

Đối với cá nhân tôi Longgame gọi tên #Ryoma.