Mr Chí Cường

Cây rescue 2 rất hay. Thay thế wood 3 hãng gậy khác của anh. Gậy driver xa thêm 30yards.