Mr Hưng

Dùng F3 – R, lên sân đánh liền 4 “quả” 230 yard, Driver Beyond Power + Special Tuning: mỗi lần dùng bạn bè nói nhìn đánh rất nhẹ nhàng như “quay chậm” mà bóng bay xa không hề thua kém bất kỳ ai.