Mr Tuấn Anh

Anh Tuấn Anh chia sẻ: Anh đánh driver của anh hit cũng chỉ được 283yard, đánh sang Ryoma liên tục 4 trái bóng từ 295yard đến 298yard rồi 300yard.
Gỗ và rescue mặc dù anh chưa học nhưng mà đánh gỗ 5 của Ryoma hơn 250yard. Còn rescue 4 thì thường xuyên được 230yard ~ 240yard. Anh Tuấn Anh khen gậy nhìn rất strong, đánh êm, đầm.