Mr Tùng

Mr. Tùng, chủ nhân của gậy Special Tuning – Gold (limited edition), shaft: Beyond Power Plus, đã giúp “quảng cáo” với Mr. Hùng rằng: mua gậy này đi, từ hôm mua gậy driver này giảm được 6 gậy đấy.