Tìm hiểu về swingweight

6dda2bc2900d45531c1cSwingweight được hiểu đơn giản là về độ cân bằng và về cách trọng lượng được phân bổ trên một cây gậy gôn.

Các yếu tố ảnh hưởng đến swingweight/ độ cân bằng của gậy:

1. Trọng lượng của đầu gậy

2. Trọng lượng của grip

3. Chiều dài của gậy

4. Trọng lượng của cán

+ Điều chỉnh trọng lượng đầu gậy 2 gram làm thay đổi swingweight/ độ cân bằng của gậy 1 điểm

+ Điều chỉnh trọng lượng cán 9 gram làm thay đổi swingweight/ độ cân bằng của gậy 1 điểm

+ Điều chỉnh trọng lượng grip 5 gram làm thay đổi swingweight/ độ cân bằng của gậy 1 điểm

+ Điều chỉnh chiều dài cán nửa inch làm thay đổi swingweight/ độ cân bằng của gậy 3 điểm

Đơn vị cân swingweight/ độ cân bằng từ A đến F cùng với số từ 0 đến 9 theo từng kí tự như C9 hay D3.

Swingweight D3 nặng hơn D2; D0 nặng hơn C9.

Gậy gôn với thông số của nam nói chung có swingweight/ độ cân bằng từ D0 đến D2, trong khi gậy gôn thông số nữ có swingweight/ độ cân bằng trung bình khoảng C6.

cc64b2d21b4cce12975dCác bạn quan tâm và muốn trải nghiệm các sản phẩm mang thương hiệu Ryoma Golf và Takumi Japan, xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ sau:

RYOMA GOLF & TAKUMI JAPAN SHOWROOM

SĐT: 02439976736

Địa chỉ: Tầng 3, số 37E Văn Miếu, Q. Đống Đa, HN

Website: https://ryomagolf.com.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/ryomagolfjapan