Ryoma “space” tại Every Golf

Ryoma “space” được ấp ủ bởi Mr. Adachi (Đại diện Ryoma tại Việt Nam), Mr. Hoàng Nam và Mr. Kenny (Đại diện Every Golf) từ cuối năm 2020 đã được Hiện thực hóa. Dù chưa đầy đủ tất cả về Ryoma Golf, nhưng tại Ryoma “space” trong Every Golf, Quý khách có thể được trải nghiệm MAXIMA driver cùng cán Beyond Power đặc biệt của riêng Ryoma Golf. Xin được chào mừng Quý khách đến với Ryoma “space” tại Every Golf – N03 T3 Horizon Tower, Xuan Tao Ward, Bac Tu Liem District, Hà Nội

1 Every Golf
4 Every Golf 1
3 Every Golf
4 Every Golf