Mr Hạnh

Dùng driver của Ryoma, khi chơi golf tại sân golf Ninh Bình, 16/04, giảm được 4 gậy, bóng bay thẳng trong fairway, không bị bay lạc sang fairway bên cạnh.