Mr Nam

Gậy sắt dùng tốt em. Anh thử các kiểu đánh, đánh trên sân thật rất thích. Trận đầu lên sân, suýt HIO, chỉ 1 gang tay.