Nữ Đại Sứ: Bùi Thúy Hạnh

“Từ ngày đổi gậy driver mới MAXIMA II đánh xuống gậy mà driver ổn định hơn nhiều lun, ưng dễ sợ.”